KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ BELGELERİ

Dünya ticaretinde söz sahibi gelişmiş ülkeler üretmiş oldukları ürün ve sistem kalitesinin göstergesi olabilecek güvenirlilikte kalite sistem belgelerine ve sertifikalarına sahiptirler.

Bu kapsamda firmamızın sahip olduğu sertifikalar aşağıda belirtilmiştir:

Kalite Belgeleri

  • Yonca Gıda San. A.Ş. Yağ İşletmeleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
  • Yonca Gıda San. A.Ş. Gıda Konserve İşletmeleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Gıda sektöründeki hızlı gelişmeler, dünya gıda mevzuatında sürekli değişime neden olmaktadır. Yonca Gıda firması tüketici sağlığı ve gıda güvenliğine oldukça fazla önem veren bir firma olmakla beraber gıda mevzuatı ve uygulamaları arasındaki paralel gelişmeleri de yakından takip etmektedir. Bu değişen ve gelişen yapı ile ilgili firmamız da gıda hizmetlerine ilişkin gıda politikalarını sürekli güncellemekte ve yenilikleri anında uygulayabilmektedir.

Gıda Güvenliği Belgeleri

  • Yonca Gıda San. A.Ş. Gıda Konserve İşletmeleri IFS (Uluslararası Gıda Standartları’na Uygunluk) Belgesi
  • Yonca Gıda San. A.Ş. Gıda Konserve İşletmeleri BRC (İngiliz Perakendeciler Standartları’na Uygunluk) Belgesi
  • Yonca Gıda San. A.Ş. Yağ İşletmeleri FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi.

Söz konusu gıda güvenliği standartları özellikle; işletmede tehlike analizi yapılmasını, HACCP sisteminin kurulumunu ve devamlılığının sağlanmasını, etkin bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve fabrika çevre standartlarının, ürünlerin, proseslerin ve personelin etkin bir şekilde kontrol edilmesini şart koşmaktadır.

  • Yonca Gıda San. A.Ş. Yağ İşletmeleri Helal Gıda Belgesi

Helal Gıda Belgesi İslami kurallara uygun olarak hazırlanan ürünlere verilen sertifikadır. Helal Gıda Sertifikası, İslam dinine göre yasak olmayan ürünlere verilen ”uluslararası” bir belgedir.

  • Yonca Gıda San. A.Ş. Yağ İşletmeleri ve Konserve İşletmeleri Kosher Sertifikası

Kosher belgesi musevi inancına uygun olarak üretilmiş ürünleri tescilleyen bir belgedir. İşletmelerde üretim yapılırken tüm aşamaların ve kullanılan malzeme ve hatta ekipmanların musevi inançlarına uygunluğu din adamları(haham) tarafından üretim yerinde kontrol edilir. Uygulama, ekipman ve malzemelerde inançlarına aykırı bir durum olmaması durumunda din adamları firmada üretilen ürünlere kosher(koşer) belgesi verir. Kosher İbranice’de “uygun” anlamına gelmektedir.

Sahip olduğumuz tüm belgeler akredite kuruluş ve laboratuvarların yapmış olduğu analiz ve incelemeler sonucunda verilmiştir. Bu da ürün kalitemizin en önemli göstergesi ve güvencesidir.