Kuruluş yılımız olan 1981’den bu yana gıda sektöründeki gelişmeleri, teknolojik yenilikleri sürekli takip ettik; kendimize her yıl daha büyük hedefler koyduk ve özenle geliştirdiğimiz ürünlerimizle bugün sadece Türkiye’de değil tüm dünyada milyonlarca insana ulaşabilen bir şirket haline geldik. Bu başarıyı, çalışanlarımızla birlikte mümkün kıldık. Şirket çalışanlarımızın en büyük zenginliğimiz olduğuna ve takım çalışmasının önemine hep inandık.

Bugün, bizimle birlikte olan tecrübeli çalışma arkadaşlarımız ve aramıza yeni katılan genç ve dinamik çalışanlarımızla birlikte yürümeye devam ediyoruz. Yonca Gıda olarak büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşıyor, birbirimizden güç alıyoruz. Çalışanlarımızın motivasyonu, uzmanlığı ve performansıyla önümüzdeki yıllarda daha da büyük başarılara ulaşacağımıza inanıyor, geleceğe umutla bakıyoruz.

İnsan Kaynakları politikamız şu temel ilkeler üzerinde şekilleniyor:

  • Şirketimizde din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkese eşit şans veriyoruz.
  • Yonca çalışanları olarak topluma karşı sorumlu; ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranıyoruz.
  • Çalışanlarımızın güvenliğini, sağlık ve mutluluğunu her zaman ön planda tutuyoruz.
  • Sağlık ve iş güvenliği konularında gerekli önlemleri alıyor; çalışanlarımızın bu kurallara uygun iş görmesini teşvik ediyoruz. Bu amaçla çalışanlarımızı sağlık, güvenlik, hijyen ve doğal afetler konularında eğitiyoruz.
  • Çalışanlarımızın bireysel ve mesleki gelişimlerini destekleyecek uygulamalar geliştiriyoruz.
  • Adil bir performans sistemiyle hem çalışanlarımızın hem de şirketimizin sürekli gelişimini garanti altına alıyoruz.
  • Çalışanlarımızın içinde bulunmaktan memnuniyet duyacakları, mutlu olacakları bir iş ortamı yaratmaya özen gösteriyor, sunduğumuz yan menfaatleri geliştirmek için gerekli yatırımları yapıyoruz.
  • Çalışanlarımızla güvene dayalı ve sağlıklı bir iletişim kurmanın önemine inanıyor; bunu destekleyecek, takım çalışmasını ve iş birliğini teşvik edecek uygulamaları, örnek projeleri hayata geçiriyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIMIZ

YETENEK YÖNETİMİ

Yönetici Adayı Programı kapsamında, yeni mezun arkadaşlarımızın Yonca Gıda’nın tüm departmanlarını tanımalarını sağlıyor, alanında uzman kadromuzun verdiği koçluk desteği ile birlikte bütünsel bakış açısı edinmelerini destekleyecek teknik ve kişisel gelişim eğitimleri vererek Yönetici Adaylarımıza Yonca Gıda’da keyifli bir kariyer yolculuğu sunuyoruz.

SİZİ DİNLİYORUZ ANKETİ

Sizi Dinliyoruz Anketi'ni çalışanlarımızın yaptıkları işi ve Yonca Gıda ile ilgili memnuniyetlerini ölçmek için her yıl bir kez uyguluyoruz. Anket sonuçları doğrultusunda iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken konuları belirleyerek aksiyon planları oluşturuyoruz.

İş fırsatlarımızla ilgileniyorsanız, aşağıdaki e-posta adresimize özgeçmişinizi ve ön yazınızı gönderebilirsiniz.

[email protected]